TALENT FRIENDLY TEACHER

logo5

CERTYFIKAT JAKOŚCI

TALENT FRIENDLY TEACHER

– to znak, który symbolizuje kompetencje nauczyciela, trenera, menadżera, metodyka – które rozwijają indywidualność drugiego człowieka. Znak nadawany jest absolwentom Szkoły Przewodnika Talentów i słuchaczom cyklów szkoleniowych z serii „Talent Friendly Teacher”.

Co to za znak?

 • Jest to znak jakości objęty prawem patentowym
 • Znak, który symbolizuje kompetencje nauczyciela, trenera, menadżera, metodyka – rozwijające indywidualność drugiego człowieka
 • Nadawany jest absolwentom Szkoły Przewodnika Talentów, absolwentom Akademii Trenera Talentów i słuchaczom cykli szkoleniowych z serii „Talent Friendly Teacher”
 • Znak przyznawany szkole zatrudniającej w  zespole nauczyciela, absolwenta Akademii Trenera Talentów
 • Znak firmujący spójny program pedagogiczno-psychologiczny, którym objęta jest szkoła

Dla kogo?

 • Dla nauczycieli, metodyków, którzy chcą poznać psychologiczne metody obserwacji i wspierania rozwoju indywidualnych predyspozycji, zainteresowań i talentów słuchacza
 • Dla szkół, które chcą wprowadzić program TFT i wyróżnić się w środowisku i na rynku – jako organizacja, rozwijająca kompetencje swoich nauczycieli z zakresu wspierania talentów, predyspozycji i mocnych stron dziecka

Co zyskuje szkoła?

 • Nauczyciela, który wie jak wspierać motywację dziecka podczas rozwoju i pracy nad uzdolnieniami
 • Wsparcie specjalistów zewnętrznych w postaci warsztatów i konsultacjiDostęp do  webinarów, artykułów, dorobku trenerów pracujących w programie TFT
 • Wyróżnia się na rynku dodatkową aktywnością, kompetencją oraz wiedzą na temat uzdolnień i talentów
 • Staje się miejscem, w którym dzieci i rodzice będą poznawać zasoby ucznia i jego potencjału, a nie koncentrować się tylko na korekcji błędów
 • Pomaga nie tylko w rozwoju wiedzy, ale i motywacji płynącej z radości świadomości mocnych stron dziecka
 • Wyróżnia się nie tylko docenianiem zdolności intelektualnych i ich rozwojem, ale także rozwojem innych zdolności – inteligencji przestrzennej, manualnej, ruchowej, plastycznej czy językowej

Co zyskuje nauczyciel, dziecko i rodzic?

 • Nauczyciel wie, jak przejawiają się uzdolnienia w różnych etapach edukacji dziecka
 • Nauczyciel zna metody komunikacji z dzieckiem, motywującym je do obserwacji i rozwoju własnych uzdolnień
 • Nauczyciel wie, jakie warunki organizacji lekcji są niezbędne, aby uzdolnienia dziecka mogły się ujawnić
 • Uczeń ma szansę zaobserwować siebie w różnorodnych sytuacjach edukacyjnych i zareagować na nie w zgodzie ze swoimi uzdolnieniami
 • Uczeń ma wsparcie w nauczycielu w rozwoju uzdolnień wybiegających poza podstawę programową
 • Uczeń w relacji z Talent Friendly Teacher poznaje swoje mocne strony i zasoby, które w edukacji skoncentrowanej na błędach i ich poprawie bywają nierozwijane
 • Wzmocnienie uczniów z dysfunkcjami oraz ich samoświadomość talentów
 • Rodzic, we współpracy z Talent Friendly Teacher, wie jak wspierać dziecko w rozwoju uzdolnień

Zapytaj o cenę i program:

Joanna Gizmajer

(organizacja i zapisy)

Joanna Femiak

 (obszar merytoryczny i wdrożeniowy)

Masz pytania?

Zastanawiasz się czy warto próbować?

Nie wiesz czy tym razem będzie inaczej?

Jeszcze masz wątpliwości? Zarezerwuj miejsce, napisz jaki cel chciałbyś osiągnąć!

Napisz do nas