Przewiń do góry

Joanna Femiak

Psycholog i filozof, Międzynarodowy Trener Videotreningu Komunikacji (VIT), Absolwent i wykładowca Szkoły dla Trenerów Biznesu, Absolwent Szkoly Trenerów Treningu Interpersonalnego, Praktyk NLP. Wieloletni trener, coach i doradca ds. zarządzania personelem. Podczas swoich szkoleń łączy umiejętności psychologa, praktykę trenera z wiedzą pięknej dziedziny, jaką jest filozofia. Maksyma, która jej towarzyszy w pracy i życiu to: „Co sobie uświadamiasz to kontrolujesz, to, czego sobie nie uświadamiasz kontroluje ciebie” A. de Mello. Projektuje i wspiera instytucje we wprowadzaniu systemów HR w firmach. Doktorat obroniła na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Bada zagadnienia związane z edukacją dorosłych, samoświadomością i szeroko rozumianym rozwojem. W PTI monitoruje działalność merytoryczną i administracyjną Istytutu, czuwa nad jego rozwojem. Odpowiada także za wizerunek PTI na rynku szkoleń. Jest członkiem PTP, PTF.

Monika Bekas

Ukończyłam Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, szkołę trenera biznesu oraz kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie uprawnień pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiadam otwarty przewód doktorski w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2009 roku wygrałam ogólnopolski ranking Polscy Liderzy Doradztwa w kategorii Doradca Biznesu ds. Zarządzania Należnościami

Alicja Niemierko-Pająk

Psycholog rodzinny specjalizuje się w komunikacji dorosły-dziecko i związanych z nią zaburzeniach zachowania, pozytywnej dyscyplinie i rodzicielstwie przez zabawę.Jest trenerem PRIDE (Szkolenia dla rodzin zastępczych) przy Ośrodku Adopcyjnym Towarzystwa Nasz Dom, oraz praktykiem Original Play – metody zabawy z dzieckiem wspierającej nieagresję. Praktyk, szkoleniowiec, psycholog przedszkolny.

Mateusz Kuchciński

Jestem Doradcą i Trenerem marketingu. Specjalizuje się w skutecznej komunikacji na Facebook’u. Od 2015 roku działam w biznesie. Przez rok zarządzałem wielobranżową spółką (górnictwo, chemia, sport, transport, handel międzynarodowy), która wymagała pełnej restrukturyzacji i odważnych decyzji strategicznych. Prowadzę firmę marketingową, w której przeprowadziłem działania doradczo-operacyjne dla prawie 100 przedsiębiorców. Jestem trenerem marketingu i realizuję projekty szkoleniowe dla podmiotów prywatnych oraz państwowych. Pomagam przedsiębiorcom odkryć unikalność oraz potencjał ich firm. Z wydobytym skarbem docieram do właściwych osób, co pozwala im rosnąć w siłę. Wierzę w to, że każda firma ma w sobie to „coś”, co pozwoli jej urosnąć w siłę i prześcignąć konkurencję. Wystarczy wiedzieć gdzie szukać i jak to pokazać.

Urszula Barylińska

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Wydziału Marketingu SGH; germanistka, studiowała również na Universita per Stranieri w Perugii/Italia. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu Grupy Trop. Wieloletni dyrektor i manager pionu marketingu sieci hipermarketów Real; Agencja Reklamowa Scholz&Friends; Twój Styl; W PTI zarządza marketingiem; prowadzi również szkolenia z obszaru marketingu, marketingu osobistego, autoprezentacji i etykiety biznesu.

Paulina Rytelewska

Psycholog kliniczny, certyfikowany trener, psychoterapeuta systemowy: diagnozy i konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna dorosłych, terapia systemowa rodzin, treningi i warsztaty psychologiczne.
Dyrektor Ośrodka Twórczego Rozwoju ANIMUS. W PTI Trener w Szkole Przewodnika Talentów.

Patrycja Kochan

Psycholog kliniczny dzieci i młodzieży. Pracuje terapeutycznie i diagnostycznie z dziećmi i młodzieżą w NPPP ANIMUS. Prowadzi warsztaty i treningi psychologiczne dla młodzieży oraz Trening Umiejętności Społecznych, a także konsultacje dla rodziców. Wychowawca na obozach twórczego rozwoju ANIMUS. Pracuje również jako psycholog szkolny w szkole podstawowej.
Współpracuje z wydawnictwem Taurus Edukacja i Kultura jako konsultant i uczestnik międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Milena Jastrzębska

Trener, konsultant FRIS, praktyk, przedsiębiorca. Specjalizuje się w szkoleniach z obszaru organizacji i zarządzania czasem pracy. Absolwent Akademii dla Właściciela PTI, dzisiaj nasz konsultant i trener.

Mirosław Borek

Trener, coach i psycholog – absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1996 roku posiada rekomendację II stopnia trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Należy do Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.
Posiada dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe we wspieraniu organizacji biznesowych w budowaniu zespołów, prowadzenia coaching’u, motywowaniu, rozwiązywaniu konfliktów, wspieraniu pracowników w rozwoju zawodowym oraz wspiera zespoły sprzedaży i obsługi klienta w rozwoju umiejętności asertywnej komunikacji, skutecznej sprzedaży, prezentacji, negocjacji, wywierania wpływu,
Prowadzi coaching zespołowy i indywidualny oraz realizuje projekty train the trainers dla zespołów trenerski i superwizuje ich pracę.
Wykształcenie psychologiczne oraz praktyka trenera i coacha pozwala mu na uwzględnianie procesu grupowego w trakcie trwania pracy szkoleniowej i coaching’owej, oraz umiejętne dostosowanie ich treści do zmieniającej się dynamiki grupy, oraz potrzeb indywidualnych uczestników.

Monika Karniewska-Mazur

Kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), CIA (Certified Internal Auditor) oraz CRMA (Certification in Risk Management Assurance)
W latach 1997–2009 pracownik PwC (działy: badania sprawozdań finansowych, doradztwa gospodarczego i księgowego). Od 2009 r. niezależny expert specjalizujący się w obszarze skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych notowanych na GPW i NewConnect, usprawnianiu procesów finansowo-księgowych i sprawozdawczych, w tym dla celów zarządczych. Doradca spółek/grup kapitałowych w optymalizacji procesów biznesowych, budowaniu systemu kontroli wewnętrznej, prowadzeniu audytów wewnętrznych. W PTI prowadzi szkolenia i doradztwo z zarządzania finansami.

Anna Jadach

Logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista w zakresie emisji i higieny głosu, pedagog, psychoterapeuta. Magister rehabilitacji ruchowej, absolwentka: Studium Logopedii na Uniwersytecie Warszawskim, Studium Emisji i Higieny Głosu na Uniwersytecie Gdańskim oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Ośrodku Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie. Ukończyła: kurs I i II stopnia Integracji Sensorycznej w PSTIS, kurs I i II stopnia Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji w Stowarzyszeniu „Mówić bez słów” i „Rozumieją nas”, staż logopedyczny w pracy z dziećmi z autyzmem” w Fundacji SYNAPSIS oraz wiele innych kursów i szkoleń z zakresu pomocy dzieciom i rodzinie. Zajmuje się terapią i diagnozą logopedyczną dzieci i dorosłych, terapią i diagnozą integracji sensorycznej, terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prowadzi szkolenia z emisji i higieny głosu, kultury żywego słowa oraz dykcji. Pracuje indywidualne z osobami zawodowo posługującymi się głosem oraz wszystkimi zainteresowanymi poprawą kondycji głosowej i pracą nad estetyką mowy. Zajmuje się rehabilitacja głosu. Od lat szkoli dziennikarzy w Telewizji PolskiejJest szczęśliwą żoną oraz matką Olgi i Bartka. Uwielbia teatr, operę i balet.

Anna Jurewicz-Sawa

Jestem coachem. Ukończyłam Podyplomowe Studium Coachingu na Uniwersytecie SWPS. Jestem nauczycielem i trenerem. Jestem absolwentką pięcioletniej filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Studiowałam też logopedię. Dokształcam się m.in. w Personnel Training Institute, gdzie ukończyłam ‘Szkołę Przewodnika Talentów’. Uczestniczyłam w kilku treningach interpersonalnych. Wciąż się szkolę i rozwijam. Jestem przedsiębiorczynią i edukatorką. Od 1997 roku jestem lektorką języka polskiego jako obcego. Od 2000 roku prowadzę firmę szkoleniową, szkołę językową. Czuwam nad jej wizją i rozwojem, nad programem, ofertą, relacjami z klientem. Pracując z klientem jako coach czy jako lektorka koncentruję się na tym, by odszukał własny styl i sposób uczenia się. Wspieram go i towarzyszę mu w procesie wydobywania przez niego własnego potencjału i zasobów, by na tym fundamencie budował i realizował założone przez siebie cele. Jestem trenerką i mentorką. Uważam, że kluczową umiejętnością człowieka, który pragnie się rozwijać jest świadome operowanie intelektem, emocjami i ciałem. Wierzę w wytrwałość, miłość, pracę, refleksję i ważność. Wierzę, że każdy z nas ma własną unikalną ścieżkę, którą może zobaczyć, świadomie ją modyfikować i szczęśliwie nią podążać.

Dobrosława Choryńska-Chudy

Dyplomowany doradca zawodowy oraz trener umiejętności trenerskich, licencjonowany trener programu doradztwa grupowego „Spadochron” dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód. Niezależny specjalista i konsultant merytoryczny w projektach z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, a także w procesach przekwalifikowania zawodowego i kształcenia zawodowego. Główne obszary działań w zakresie doradztwa zawodowego: planowanie i kreowanie kariery, określanie własnych predyspozycji zawodowych, rozpoznawanie własnych zainteresowań w kontekście rozwoju zawodowego i edukacyjnego, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, poruszanie się na rynku pracy jawnym i ukrytym, budowanie sieci kariery (networking), aktywizacja zawodowa, w tym osób niepełnosprawnych, reorientacja zawodowa, przygotowanie Indywidualnych Planów Działania, Edukacyjnych i Reorientacji Zawodowej. Wieloletni pracownik działów rekrutacji i agencji doradztwa personalnego w obszarze m.in. planowania ścieżek rozwoju i tworzenia planów szkoleniowych, rekrutacji i selekcji oraz assessor w projektach Assessment i Development Centre (Centrum Oceny i Rozwoju).

Małgorzata Warzycha

Manager, trener biznesu, coach


Od ponad dwudziestu lat, z powodzeniem, łączy rolę przełożonego, trenera i coacha. Obecnie właścicielka firmy, kompleksowo zajmującej się tematyką miękkiego i twardego HR. Praktyczną wiedzę i bogatą empirię zdobyła pracując w branży finansowej, produkcyjnej i usługowo-logistycznej u największych, polskich pracodawców. Jako dyrektor zarządzający w Poczcie Polskiej S.A. kierowała pracą zespołu HR liczącego 60 osób. Jako partner biznesowy wspomagała działania kadry managerskiej w regionie dolnośląsko-opolskim, w procesie wdrażania rozwiązań HR i identyfikacji potrzeb, w tym: szkoleniowych, rozwojowych, rekrutacyjnych, zarządzania talentami, budowania przywództwa, sukcesji, rozwiązywania problemów kadrowych i płacowych, zwiększania efektywności organizacyjnej. W roli managera HR, w zakładzie produkcyjnym, stworzyła, opracowała i wdrożyła systemy motywacyjne dla pracowników produkcji, co wpłynęło na poprawę wyniku finansowego firmy. W odpowiedzi na ówczesne potrzeby opracowała programy rozwojowe dla pracowników, zintegrowane z systemem ocen opartym o matryce umiejętności. W konsekwencji zwiększyło się zaangażowanie i lojalność pracowników. Równocześnie został ograniczony wskaźnik fluktuacji. W każdym miejscu pracy zaangażowana w zmianę świadomości managerów w zakresie prawidłowego rozliczania czasu pracy, co skutecznie ograniczało ilość skarg i interwencyjnych kontroli PIP.

Zawsze działa w oparciu o analizę wskaźników HR, oceniając efektywność kosztów zarządzania zasobami ludzkimi, co przekłada się na podejmowane decyzje kadrowo- płacowe.
Z wykształcenia magister socjologii, absolwentka prestiżowych studiów podyplomowych w obszarze coachingu na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu i zarządzania ludźmi w firmie na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie.
Jest współautorką pracy dyplomowej „Narzędzia coachingowe wspierające kierowników liniowych w skutecznym osiąganiu celów”.
Prywatnie zawsze uśmiechnięta i pełna pasji. Chętnie dzieli się wiedzą i pozytywną energią.

Edyta Socha

Nauczyciel języka angielskiego z długoletnim stażem, pracujący z wszystkimi grupami wiekowymi i na wszystkich poziomach. Ukończyła Akademię Trenera Talentów, Szkołę Psychologii Edukacji Dziecka organizowane przez PTI. Jest członkiem Positive Dyscypline Association i certyfikowanym Edukatorem Pozytywnej Dyscypliny w klasie. W PTI odpowiedzialna za realizację szkoleń pedagogicznych i metodycznych w szkołach językowych.

Aneta Wachowska

Kierownik sprzedaży i obsługi klienta

Monika Kobylińska

Pracownik działu marketingu

Aneta Korzeniewska

Asystent sprzedaży i obsługi klienta

Zapisz się aby otrzymać dostęp do webinaru

Jak zatrzymać nauczycieli w szkole językowej i oświacie niepublicznej?

*Akceptuję warunki regulaminu