Szkolenie Online

Zarządzanie finansami szkoły językowej i przedszkola

Szkolenie dedykujemy właścicielom i managerom szkół językowych, przedszkoli prywatnych i edubiznesów.

W programie wkomponowane jest 7 modułów szkoleniowych zawierających łącznie 60 minut przydatnej wiedzy.

Moduły:

1. Do czego jest potrzebne zarządzanie finansami

2. Podstawowe narzędzia finansowe do zarządzania finansami

3. Etapy rozwoju przedsiębiorcy

4. Cel i znaczenie alokacji kosztów pośrednich w budżecie

5. Analiza rentowności i polityka cenowa

6.  Zasady budżetowania w firmach edukacyjnych

7. Wycena wartości firmy

Cały proces nauki i wdrażania zajmie Ci niewiele czasu, a efekty są naprawdę spektakularne!

Uwaga – w ramach szkolenia otrzymasz 8 wzorów dokumentów w Excelu m.in. : 4 wzory budżetów, wyceny firmy, obliczenia rentowności i bilansu !

Wszystkie materiały szkoleniowe znajdziesz na platformie e-learningowej, do której dostęp masz na 2 lata.

350.00

O szkoleniu

W module 1
„Do czego jest potrzebne zarządzanie finansami?” wprowadzi Cię w świat zarządzania finansami. Dowiesz się, jakie są różnice pomiędzy księgowością a zarządzaniem finansami. Zrozumiesz, dlaczego zarządzanie finansami jest ważne i teraz, i w przyszłości oraz dlaczego opłaca się znać wartość swojego edu biznesu. Zobaczysz przykłady „z życia wzięte”, jakie są najczęstsze błędy popełniane przez właścicieli edu biznesów.

W module 2
„Narzędzia finansowe” poznasz podstawowe narzędzia służące do zarządzania finansami: bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych (cash flow). Zrozumiesz, jak poprzez odpowiednie zastosowanie narzędzi można określić, gdzie jest Twoja firma i gdzie będzie w przyszłości. Zobaczysz na przykładach, jak wymienione narzędzia wyglądają w praktyce.

W module 3
„Etapy rozwoju przedsiębiorcy” poznasz podstawowe etapy rozwoju firmy. Dowiesz się, co oznaczają takie pojęcia jak: koszty bezpośrednie i koszty pośrednie oraz marża 1, marża 2 i marża 3. Zrozumiesz, iż warto wiedzieć jak najwięcej o kosztach, aby je lepiej kontrolować.

W module 4
„Cel alokacji kosztów pośrednich” zrozumiesz, że wysokość kosztów pośrednich rzutuje na zyskowność produktów / usług edukacyjnych, w związku z tym kosztów tych nie można wrzucać „do jednego worka”. Poznasz bardziej szczegółowo zasady alokacji kosztów pośrednich do produktów / usług w celu wiarygodnego powiązania kosztów z przyczynami ich powstawania.

W module 5
„Analiza rentowności i polityka cenowa” dowiesz się, jak analizować rentowność produktów / usług. Poznasz trzy podejścia do analizy rentowności, w zależności od tego, jakie parametry są znane i jakie cele chcesz uzyskać. Zrozumiesz, jakie są korzyści ze świadomego podejmowania decyzji, w tym decyzji w zakresie polityki cenowej.

W module 6
„Budżetowanie” poznasz kluczowe zasady budżetowania przychodów i kosztów / wpływów, i wydatków gotówkowych. Dowiesz się, że proces budżetowania obejmuje nie tylko prognozowanie przyszłości, ale również monitorowanie realizacji budżetu oraz analizę odchyleń pomiędzy danymi budżetowanymi i danymi rzeczywistymi. Poznasz etapy tworzenia budżetu. Zobaczysz na przykładach, jak w praktyce może wyglądać budżet.

W module 7
„Wycena wartości firmy” zrozumiesz, iż obecną wartość firmy można wycenić na podstawie przyszłych, czyli planowanych przepływów pieniężnych! Przekonasz się, iż warto znać wartość swojej firmy, gdy przykładowo chcemy firmę sprzedać. Dowiesz się, iż wyceny firmy dokonuje biegły rewident / rzeczoznawca / inny kwalifikowany specjalista, ale to właściciel firmy / zarządzający musi dostarczyć dane do dokonania wyceny.

Otrzymasz:

wiedzę, że zarządzanie finansami jest bardzo ważne w prowadzeniu biznesu

narzędzia do tego, aby wycenić swoją firmę w przypadku zamiaru jej sprzedaży / wprowadzenia inwestora / sukcesji na dziecko

pewność, że zarządzanie finansami przynosi realne korzyści, jak reagowanie z wyprzedzeniem na sytuacje niebezpieczne

umiejętność spojrzenia na firmę z szerszej perspektywy teraz i w przyszłości

motywację do wdrożenia i rozwijania proces zarządzania finansami w swojej firmie

Prowadzący

Monika Karniewska-Mazur

Kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) oraz CIA (Certified Internal Auditor).
Monika przez wiele lat była pracownikiem PwC. Pracowała w dziale audytu finansowego PwC i uczestniczyła w badaniu sprawozdań finansowych. Później pracowała w dziale doradztwa gospodarczego PwC i zajmowała się m.in. audytem wewnętrznym i doradztwem księgowym. Od 2009 jest niezależnym ekspertem i specjalizuje się w obszarze skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych notowanych na GPW oraz NewConnect. Monika wspiera i doradza spółkom / grupom kapitałowym w zakresie optymalizacji procesów finansowo-księgowych oraz sprawozdawczych na potrzeby raportowania wewnętrznego i zewnętrznego, ponadto jest również zaangażowana w projekty obejmujące systemy zarządzania ryzykiem, optymalizację procesów biznesowych, audyt wewnętrzny. Monika współpracuje z PTI w zakresie szkoleń i konsultacji z zarządzania finansami dla właścicieli edu biznesów.

Zarządzanie finansami szkoły językowej i przedszkola

Kup dostęp

7 modułów to ponad 5h
dostępu do materiałów na platformie e-learningowej.
Idealny dla właścicieli i managerów
w edu biznesie.

350.00

Zapisz się aby otrzymać dostęp do webinaru

Jak motywować nauczycieli w trudnych czasach?

*Akceptuję warunki regulaminu
Agata Zborała

Agata Zborała

Certyfikowany coach i trener Cliftonstrenghts® 

Jako osoba mająca 23-letnie doświadczenie w biznesie jest ekspertem sprzedaży, komunikacji i doradztwa rozwoju osobistego i biznesowego. Posiada umiejętności zarządzania oraz wpieram w budowaniu silnej kultury organizacyjnej opartej na mocnych stronach członków zespołu. 

Wyznaje zasadę rozwój osobisty + rozwój zespołu = rozwój organizacji. 

Towarzyszy w odkrywania naturalnego potencjału w postaci talentów i mocnych stron oraz pomaga je rozwijać dla spełnionego życia osobistego i zawodowego.

Sebastian Sitowski

Marketingowiec, specjalista ds. mediów społecznościowych, dyplomowany coach, team coach, trener i certyfikowany facylitator Action Learning. 

Od ponad 10 lat w branży reklamowej, od roku prowadzi własną firmę, której misją jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w budowaniu skutecznych strategii marketingowych. Wyznaje prostą zasadę, opartą na wieloletnim doświadczeniu – bez długofalowej strategii, wyznaczenia celów i angażującego contentu nie ma dobrej sprzedaży. 

Poza opieką nad swoimi klientami prowadzi szkolenia z online marketingu dla amatorów i specjalistów, udziela konsultacji biznesowych oraz prowadzi coachingi i warsztaty. Od 3 lat z pasją zgłębia zagadnienie inteligencji emocjonalnej, przekładając tę wiedzę na marketing i sprzedaż w sieci.