Jak komunikować się z uczniami?

Prawidłowy rozwój dziecka stanowi podstawę rozwoju jego osobowości. Poznaje ono otaczający świat, potrafi wyrazić swoje spostrzeżenia, uczucia, pragnienia.

Trudności dzieci w okresie szkolnym mogą dotyczyć kłopotów z przetwarzaniem, przypominaniem lub przekazywaniem informacji. Zauważamy te nieprawidłowości w sferze problemów emocjonalnych, czyli trudności w radzeniu sobie ze:

 • smutkiem,
 • złością,
 • apatią,
 • bezradnością,
 • lękiem

i problemów z zachowaniem, na przykład:

 • zachowaniami antyspołecznymi,
 • problemami w postrzeganiu siebie (niska samoocena, zaaklimatyzowanie się w grupie rówieśniczej).

Jakie działania w klasie należy podjąć?
Poprzez swoje działania wpływamy na  prawidłowy  rozwój swobodnej aktywności dziecka. Przyczyniać się może do tego organizowanie takich zajęć, które pozostają w zgodzie z potrzebami i zainteresowaniami dzieci w różnym wieku.

Jednocześnie działania nauczyciela powinny oddziaływać pobudzająco i kształtująco na procesy i czynności poznawcze:

 • percepcję,
 • wyobraźnię,
 • mowę i myślenie,

jak również na sferę emocjonalno-motywującą, nawiązywanie i podtrzymywanie pozytywnych kontaktów społecznych z dorosłymi i rówieśnikami, rozumienie i przestrzeganie w postępowaniu prostych norm moralnych.

W tym celu konieczne jest poznanie zasad podwyższających poziom motywacji i mobilizacji dziecka do ćwiczeń w celu zwiększenia efektywności działań:

 • wczesna indywidualizacja,
 • wykorzystanie wszelkich możliwości dziecka
 • skupianie się nie tylko na potrzebach,
 • systematyczność
 • rytmiczność.

Skutecznym narzędziem jest używanie w komunikacji nazywaniawidzę, że układasz klocki; widzę, że dobierasz dużo kolorów; widzę, że się uśmiechasz gdy malujesz. Nazywanie wydaje się być niepozornym narzędziem, ale buduje narrację dziecka na swój temat – tego co robi i jak się zachowuje. To narracje nauczyciela pozwalają mu przejrzeć się w słowach dorosłego i ucieszyć się  pozytywnym obrazem, które te słowa ze sobą niosą.

Bardzo ważna jest umiejętność stosowania właściwych strategii, jako podstawowych kroków w drodze do sukcesu.

Kierujmy się myślą: to my musimy zmienić to co robimy. I rozpocznij od: co może zrobić dziecko, ponieważ każde dziecko ma potencjał i swoje zasoby! Aby jednak z nich korzystało, warto z nim najpierw nawiązać kontakt, więź. Często nauczyciele pytają czyli co mam zrobić? Przede wszystkim nazwaćwidzę, że się zastanawiasz; widzę, że jesteś zaniepokojony; widzę, że się martwisz. Oddać uwagę dziecku, temu jak się czuje, w jakim jest stanie. Więź powstaje w relacji z człowiekiem, nie w koncentracji na zadaniu. Dopiero kolejnym krokiem jest obecność podczas zadania i nazwanie każdego działania, które może być przejawem aktywności, twórczości i kreacji. Niezależnie od wieku, stanu, czy dysfunkcji dziecka.
Dlatego bądźcie towarzyszami, dajcie dziecku satysfakcję z własnej pracy, odczucie radości, bądźcie wyczuleni na zalążki kreatywności tkwiące w dziecku, towarzyszcie dziecku – a nie ćwiczcie je.

Dużą rolę odgrywają rodzice oraz nauczyciele i ich działania. Owe działania powinny koncentrować się na minimalizowaniu przyczyn powstawania zaburzeń. Co to oznacza? Opiekunowie, nauczyciele i wychowawcy mogą wspierać dziecko w rozwoju prawidłowych umiejętności uczenia się. Pomoc osobom z dysfunkcjami w uczeniu się to przede wszystkim wzbudzanie motywacji do pracy wyrównawczej oraz tworzenie warunków do rozwoju dziecka.

Autorka: Anna Jadach
Pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, psychoterapeuta, specjalista w zakresie emisji i higieny głosu. Specjalista Personnel Training Institute.

(Dziękujemy mgr. Oli Dykcie, za korektę, komentarz i uwagi do tekstu – polecamy stronę Oli na FB 
https://www.facebook.com/OlaDyktaLerniForTeachers/

Zapisz się do newslettera

Najnowsze wpisy:

Dodaj komentarz

Personnel Training Institute

Zespół PTI jest wsparciem dla najbardziej wymagających organizacji. Tworzą go wysokiej klasy specjaliści takich dziedzinach jak: psychologia, prawo, finanse, doradztwo zawodowe, wynagrodzenia, marketing, zarządzanie podmiotowe w organizacji, zarządzanie.

Najnowsze wpisy:

Najnowsze wpisy blogowe

Masz pytania?

Zastanawiasz się czy warto próbować?

Nie wiesz czy tym razem będzie inaczej?

Jeszcze masz wątpliwości? Zarezerwuj miejsce, napisz jaki cel chciałbyś osiągnąć!

Napisz do nas

Przewiń do góry

Zapisz się aby otrzymać dostęp do webinaru

Jak zatrzymać nauczycieli w szkole językowej i oświacie niepublicznej?

*Akceptuję warunki regulaminu