Szkolenie stacjonarne

Akademia Metodyka
w szkole językowej

Szkolenie dla średniej kadry szkół językowych i edukacji niepublicznej.

REKRUTACJA NA ROK 2021 TRWA!

Czym dokładnie jest nasze szkolenie?

W ciągu kilku miesięcy trwania Akademii pogłębisz wiedzę o zarządzaniu zespołem pracowników wiedzy.  

Nauczysz się patrzeć na lektora jak na pracownika, a na siebie jak na osobę, która wspiera merytorycznie i organizacyjnie szkołę w rozwoju produktu, zespołu, sprzedaży. 

To z nami nauczysz się nie tylko kontroli jakości usługi edukacyjnej, ale także zdobędziesz umiejętności menadżerskie.

Do rozpoczęcia Akademii pozostało:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Komu kurs jest dedykowany?

Dla Właścicieli Szkół Językowych

Dla pracowników szkół językowych- nauczycieli, metodyków

Dla nauczycieli - przyszłych trenerów

Szkolenie pozwoli Ci:

Zdobyć świadomość roli biznesowej i sprzedażowej metodyka szkoły

Nabyć narzędzia menadżerskie w zarządzaniu zespołem nauczycieli

Zyskać umiejętność kontroli jakości nauczania

W ciągu pół roku zyskasz:

 • Wiedzę i umiejętności angażowania nauczyciela w nauczanie i życie szkoły
 • Pewność w stawianiu granic i celów współpracownikom
 • Narzędzia, które będą Cię wspierać w trudnych sytuacjach z klientami
 • Umiejętność prowadzenia rozmów hospitacyjnych, ewaluacyjnych
 • Złotą kompetencję delegowania zadań i inspirowania ludzi do podejmowania nowych wyzwań

Zobacz pełną ofertę AKADEMII METODYKA

MODUŁ 1
Systemowe zarządzanie zespołem szkoły językowej.

1. Poznasz zasady systemowego zarządzania nauczycielem
2. Dowiesz się jak łączyć jakość pracy z wynagrodzeniem i motywacją
3. Nauczysz się delegować skutecznie obowiązki
4. Poznasz narzędzia do organizowania obowiązków, oceny pracy, jakości lekcji, budowania bezpieczeństwa prawnego szkoły.

MODUŁ 2
Rekrutacja i skuteczne wdrażanie lektora do pracy w szkole językowej

1. Dokumentacja niezbędna do rekrutacji
2. Z kandydatami autentycznie poszukującymi pracę, przećwiczysz rozmowę kwalifikacyjną
3. Nauczysz się definiować kompetencję niezbędną do pracy na danym stanowisku
4. Nauczysz się NOWOCZEŚNIE I SKUTECZNIE rekrutować pracownika!  

MODUŁ 3

Hospitacje i kontrola jakości nauczania

1. Poznasz zasady budowania profesjonalnych więzi
2. Zobaczysz jak połączyć asertywność z dawaniem wsparcia i zrozumienia wobec pracownika i klienta
3. Poznasz zasady badania potrzeb rozmówcy i rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych
4. Poznasz swoje mocne i słabe strony w relacji z innymi

MODUŁ 4

Sprzedaż i obsługa klienta w szkole językowej

1. Dowiesz się jak prowadzić rozmowy handlowe
2. Poznasz podstawy organizacji kroków sprzedażowych w szkole językowej
3. Nauczysz się stosować złote zasady obsługi klienta, które zapobiegają rezygnacją
4. Poznasz swoje mocne strony jako sprzedawać i będziesz z tego dumna!

MODUŁ 5
Tworzenie nowoczesnych produktów edukacyjnych

1. Narzędzia organizatorskie do zarządzania zmianą w szkole
2. Narzędzia do definiowania błędów i problemów
3. Narzędzie do wyznaczania priorytetów w realizacji zmiany.
4. Nauczysz się integrowania wartości szkoły z opisem standardów lekcji, kompetencji nauczycieli i metod oceny ucznia
5. Nauczysz się budowania relacji z rodzicami i nauczycielami zgodnymi z wartościami szkoły

MODUŁ 6

Organizuje pracę i przekazuję wiedzę, czyli metodyk - menadżer, trener, coach

1. Poznasz różnice między różnymi formami przekazywania wiedzy
2. Poznasz zasady prowadzenia mini warsztatów
3. Krótkich form coachingu i wsparcia
4. Narzędzia pracy z grupą szkoleniową

Brzmi ciekawie?

Dołącz do nas, to skok milowy w Twoich kompetencjach, którymi możesz się pochwalić na ryku pracy i wspierać pracodawców. Dostaniesz jeszcze od nas ważny kurs online "Złote zasady organizacji lekcji i komunikacji" , aż 5 h. Sprawdź dlaczego inni nauczyciele się z nami rozwijają od trzech lat. Dołącz do naszego programu, dołącz do KADRY TALENT FRIENDLY COMPANY ®

Skonsultuj strategie rozwoju swojego zespołu z dr hab. Joanną Femiak

Co dokładnie dostaniesz?

 • Opis stanowiska metodyka
 • Wzór arkusza ewaluacji
 • Przykładowa ścieżka rozwoju nauczyciela
 • Plan wdrożenia nuaczyciela
 • Plan hospitacji
 • Wzór rozmowy po hospitacji
 • Wzór informacji zwrotnej
 • Narzędzia online do organizacji pracy
 • Dokumenty organizujące pracę
 • Menadżerskie metody do zarządzania projektami w szkole
 • Kryteria różnicowania ról w zespole
 • Wzory rozmów z klientem (rodzic) podczas sytuacji trudnych
 • Opis kompetencji nauczyciela w grupach: przedszkolnej, wczesnoszkolnej, szkolnej, dorosłej
 • Filmy szkoleniowe dla nauczycieli i metodyka z wydawania polecania i podstawowy kurs pozytywnej dyscypliny

Przeczytaj opinie naszych klientów:

Jeśli ciągle masz wątpliwości

PROMOCJA

Cena niższa aż o 400zł!

Tylko do 20.02.2020 cena za Akademię Metodyka - 4500zł,
(płatne w ratach po 750zł)

Weź udział w szkoleniu

ZAReZERWUJ MIEJSCE

Akademia Metodyka

Czas szkolenia:

 • 6 zjazdów ( dwudniowych )

Miejsce:

 • Warszawa, Bielany

Wymogi:

 • 3 lata praktyki nauczycielskiej

Opatentowany znak jakości:

 • TALENT FRIENDLY TEACHER

Dostęp do platformy e-learningowej:

 • Uczysz się kiedy chcesz, utrwalasz, powtarzasz

Cena zawiera:

Terminy zjazdów V edycji 2020

 • 07-08.03.2020
 • 21-22.03.2020
 • 04-05.04.2020
 • 16-17.05.2020
 • 23-24.05.2020
 • 06-07.06.2020

Cena zawiera:

 • Udział w warsztatach, materiały
 • Przerwy na kawę
 • Tytuł (opatentowany) bezterminowy KADRA TALENT FRIENDLY Company
 • Gratis BONUS: podstawowy kurs organizacji lekcji i komunikacji!
 • Dostęp do platformy e-learningowej z materiałami

Adres biura

 • ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 19/21
  lok.
  312 01-595 Warszawa
Przewiń do góry

Milena Jastrzębska

Trener, konsultant FRIS, praktyk, przedsiębiorca. Specjalizuje się w szkoleniach z obszaru organizacji i zarządzania czasem pracy. Absolwent Akademii dla Właściciela PTI, dzisiaj nasz konsultant i trener.

Dobrosława Choryńska-Chudy

Dyplomowany doradca zawodowy oraz trener umiejętności trenerskich, licencjonowany trener programu doradztwa grupowego „Spadochron” dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód. Niezależny specjalista i konsultant merytoryczny w projektach z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, a także w procesach przekwalifikowania zawodowego i kształcenia zawodowego. Główne obszary działań w zakresie doradztwa zawodowego: planowanie i kreowanie kariery, określanie własnych predyspozycji zawodowych, rozpoznawanie własnych zainteresowań w kontekście rozwoju zawodowego i edukacyjnego, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, poruszanie się na rynku pracy jawnym i ukrytym, budowanie sieci kariery (networking), aktywizacja zawodowa, w tym osób niepełnosprawnych, reorientacja zawodowa, przygotowanie Indywidualnych Planów Działania, Edukacyjnych i Reorientacji Zawodowej. Wieloletni pracownik działów rekrutacji i agencji doradztwa personalnego w obszarze m.in. planowania ścieżek rozwoju i tworzenia planów szkoleniowych, rekrutacji i selekcji oraz assessor w projektach Assessment i Development Centre (Centrum Oceny i Rozwoju).

Joanna Femiak

Psycholog i filozof, Międzynarodowy Trener Videotreningu Komunikacji (VIT), Absolwent i wykładowca Szkoły dla Trenerów Biznesu, Absolwent Szkoly Trenerów Treningu Interpersonalnego, Praktyk NLP. Wieloletni trener, coach i doradca ds. zarządzania personelem. Podczas swoich szkoleń łączy umiejętności psychologa, praktykę trenera z wiedzą pięknej dziedziny, jaką jest filozofia. Maksyma, która jej towarzyszy w pracy i życiu to: „Co sobie uświadamiasz to kontrolujesz, to, czego sobie nie uświadamiasz kontroluje ciebie” A. de Mello. Projektuje i wspiera instytucje we wprowadzaniu systemów HR w firmach. Doktorat obroniła na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Bada zagadnienia związane z edukacją dorosłych, samoświadomością i szeroko rozumianym rozwojem. W PTI monitoruje działalność merytoryczną i administracyjną Istytutu, czuwa nad jego rozwojem. Odpowiada także za wizerunek PTI na rynku szkoleń. Jest członkiem PTP, PTF.

Mirosław Borek

Trener, coach i psycholog – absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1996 roku posiada rekomendację II stopnia trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Należy do Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.
Posiada dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe we wspieraniu organizacji biznesowych w budowaniu zespołów, prowadzenia coaching’u, motywowaniu, rozwiązywaniu konfliktów, wspieraniu pracowników w rozwoju zawodowym oraz wspiera zespoły sprzedaży i obsługi klienta w rozwoju umiejętności asertywnej komunikacji, skutecznej sprzedaży, prezentacji, negocjacji, wywierania wpływu,
Prowadzi coaching zespołowy i indywidualny oraz realizuje projekty train the trainers dla zespołów trenerski i superwizuje ich pracę.
Wykształcenie psychologiczne oraz praktyka trenera i coacha pozwala mu na uwzględnianie procesu grupowego w trakcie trwania pracy szkoleniowej i coaching’owej, oraz umiejętne dostosowanie ich treści do zmieniającej się dynamiki grupy, oraz potrzeb indywidualnych uczestników.

Edyta Socha

Nauczyciel języka angielskiego z długoletnim stażem, pracujący z wszystkimi grupami wiekowymi i na wszystkich poziomach. Ukończyła Akademię Trenera Talentów, Szkołę Psychologii Edukacji Dziecka organizowane przez PTI. Jest członkiem Positive Dyscypline Association i certyfikowanym Edukatorem Pozytywnej Dyscypliny w klasie. W PTI odpowiedzialna za realizację szkoleń pedagogicznych i metodycznych w szkołach językowych.

Zapisz się aby otrzymać dostęp do webinaru

Jak zatrzymać nauczycieli w szkole językowej i oświacie niepublicznej?

*Akceptuję warunki regulaminu